Ολοκλήρωση του έργου Cyber-pi

Στις 11/5/2023, οι δύο εταίροι InnoSec και Tessera multimedia ολοκλήρωσαν με επιτυχία το έργο “Cyber-pi – Ευφυές σύστημα ανίχνευσης κυβερνοαπειλών και προστασίας της ιδιωτικότητας”, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Οι δύο εταιρείες ανέπτυξαν, το Cyber-pi,  που στοχεύει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που έχουν απαίτηση την προστασία ιδιαίτερα των προσωπικών τους δεδομένων και των υποδομών τους από κυβερνοεπιθέσεις. 

Το cyber-pi:

  • Παρέχει στους οργανισμούς έναν αποτελεσματικό και προσιτό για τους προϋπολογισμούς τους, μηχανισμό επιτήρησης παραβιάσεων της ιδιωτικότητας.
  • Αυξάνει το επίπεδο ευαισθητοποίησης (awareness) των οργανισμών που εποπτεύει μέσω των ενημερώσεων και των ειδοποιήσεων που παράγει, μειώνοντας μεσοπρόθεσμα σημαντικά τις επιθέσεις αποκάλυψης δεδομένων που οφείλονται στους εργαζόμενους.
  • Αξιοποιεί αποτελεσματικά τις πηγές κυβερνογνώσης με την ευφυή προσαρμογή τους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε φορά του οργανισμού.

Η κοινοπραξία κατάφερε να δημοσιοποιήσει και να προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία μέσω των παραγόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου. Δημοσίευσε  έξι συνολικά πρωτότυπες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια κύρους στην περιοχή της κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον παρουσίασε τα χαρακτηριστικά του cyber-pi σε σημαντικές ημερίδες και εκθέσεις στην Ελλάδα που αφορούσαν ΜΜΕ και φορείς του Δημοσίου. 

Επιπλέον, οι δύο εταίροι μέσω τους επιχειρηματικού σχεδίου που έχουν εκπονήσει προετοιμάζονται για την εμπορική εκμετάλλευση του τελικού προϊόντος του Cyber-pi, αρχικά στην τοπική αγορά των ΜΜΕ και των οργανισμών του Δημοσίου και στη συνέχεια στην ευρωπαϊκή αυξάνοντας έτσι  την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίησή τους.