Εταίροι

INNOVATIVE SECURE TECHNOLOGIES ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ EΡΓΟΥ

H InnoSec είναι τεχνοβλαστός (spin-off), μία εταιρία έντασης γνώσης και καινοτομίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμόζει καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες ασφάλειας προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε φορέα.

www.innosec.gr

TESSERA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Tessera δραστηριοποιείται στον χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικών – web, mobile, multimedia applications. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση μεγάλων R&D συνεργατικών έργων και ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργατών.

www.tessera.gr

Cyber-pi

Ευφυές σύστημα ανίχνευσης κυβερνοαπειλών και προστασίας της ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα στην σελίδα “Το Έργο”